درخواست همكاری

لطفاً فرم درخواست استخدامي را دانلود نمایید

پس از تكميل آن را در در همين صفحه در قسمت ارسال فايل براي ما ارسال کنید

و یا به ایمیل سایت ارسال نمایید.

 

info@fardahospital.com

اطلاعات اولیه
*
مورد را تکمیل نمایید.
*
مورد را تکمیل نمایید.
*
مورد را تکمیل نمایید.
ارسال فایل
فقط فایل هایی با فرمت Word و PDF مورد قبول می باشند.

CAPTCHA Imagereload *

لطفا کدی را که در تصویر می بینید را وارد نمایید.
کد امنیتی را وارد نمایید.
* موارد ضروری
Patient Login
If you have recently received a new credit or debit card please carefully compare the new information to what we have on file as displayed to you during the process of placing your order. If different, stop placing your order and contact a pharmacy representative