گالري

                 
 

       
 

 گودبرداري

 

تجهيز كارگاه 

 

پيشرفت پروژه 1

 

پيشرفت پروژه 2

 
                 
 
 
 
 
 
 

پيشرفت پروژه 3

 

پيشرفت پروژه 4

 

پيشرفت پروژه 5

 

پيشرفت پروژه 6

 
                 
         
 

پيشرفت پروژه 7

 

اولين نشست تيم راه اندازي 

 

 نشست های تخصصی

 
بازدید هیات بورد دانشگاه دبرسن
 
                 
 

 


 


 


 
 

جشن پايان سال 1394 

 

بزرگداشت روز روابط عمومي 1395

 

 ضيافت افطار 1395

 

بزرگداشت روز پزشك 

 
               
 

     
 
    كارگاه تخصصي مشتري مداري  
 
   
             
درخواست همكاري
درخواست همكاري
لطفاً فرم درخواست استخدامي را دانلود نمایید پس از تكميل آن را به ایمیل سایت ارسال نمایید. بيشتر
امید از نگاه بزرگان
امید از نگاه بزرگان
There is some good in this world, and it's worth fighting for R.R. Tolkien
گالري تصاوير
گالري تصاوير
براي ديدن ساير تصاوير كليك كنيد.
Patient Login
If you have recently received a new credit or debit card please carefully compare the new information to what we have on file as displayed to you during the process of placing your order. If different, stop placing your order and contact a pharmacy representative