گروه بيهوشي

دکتر ابوالفضل آفریده

دکتر بهروز ارژنگ پور

دکتر حسن لعل دولت آبادی

دکتر حمیدرضا سلطانی

دکتر علی قاضیانی

دکتر غلامرضا عبادیان

دکتر فرشاد حیدری

دکتر کامران جمشیدی

دکتر مراد بیات

درخواست همكاري
درخواست همكاري
لطفاً فرم درخواست استخدامي را دانلود نمایید پس از تكميل آن را به ایمیل سایت ارسال نمایید. بيشتر
امید از نگاه بزرگان
امید از نگاه بزرگان
There is some good in this world, and it's worth fighting for R.R. Tolkien
گالري تصاوير
گالري تصاوير
براي ديدن ساير تصاوير كليك كنيد.
Patient Login
If you have recently received a new credit or debit card please carefully compare the new information to what we have on file as displayed to you during the process of placing your order. If different, stop placing your order and contact a pharmacy representative